Giv en gave til Bogensholmlejren – og træk fra i skat

Landsforbundet FDF er godkendt som modtager af skattefradragsberettigede gaver.

Man kan opnå et fradrag på op til kr. 16.300 i år 2019.

Det er afgørende, at cpr.-nr. opgives.

Bogensholmlejrens bestyrelse har indgået aftale med den lokale FDF-Kreds, FDF Viby J, om, at indbetalte beløb mærket ”Bogensholm”  videresendes til Bogensholmlejrens bankkonto.

Modtagne gavebeløb vil blive anvendt til vedligeholdelse af lejrbygningen.

Indbetaling kan foretages således:

1)  Via girokonto 700-1134         (Reg.nr. 9570)
Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund
København V.

eller

2)  Via Landsforbundets bankkonto i Danske Bank
Reg.nr.  3001  konto 3001 576984

Indbetalinger mærkes med navn, CPR.-nr. samt teksten “FDF Viby J/Bogensholm”

Ethvert gavebeløb vil blive modtaget med taknemmelighed!