Giv en gave til Bogensholmlejren – og træk fra i skat

 

Landsforbundet FDF er godkendt som modtager af skattefradragsberettigede gaver.

Man kan opnå et fradrag på op til kr. 17.200 for året 2022. For 2023 er beløbet kr. 17.700

Det er afgørende, at cpr-nr, opgives.

Bogensholmlejrens bestyrelse har indgået en aftale med FDF Fredensvang, Viby J. om, at indbetalte beløb mærket ”Bogensholm” videresendes til Bogensholmlejrens bankkonto.

Modtagne gavebeløb vil blive anvendt til vedligeholdelse af lejrbygningen.

Indbetaling kan foretages således:

1. Via Landsforbundets bankkonto i Danske Bank

Reg.nr. 3001 konto nr.  3001576984

Indbetalingen mærkes i tekstfeltet med navn, gave FDF, Fredensvang/Bogensholm.

Dernæst sendes en mail til bogholderi@FDF.dk med oplysning om cpr.-nr.

Oplysningen kan også gives til FDF´s hovedkontor på tlf. 3313 6888.

2. Via MobilePay nr. 90505

Dernæst meddelelse til Landsforbundet FDF som beskrevet under pkt. 1.

 

Enhver gave vil blive modtaget med taknemmelighed.