Udlejning af Bogensholmlejren

Udlejning af Bogensholmlejren:

Ole Lauridsen, telefon 21244642 – e-mail: oleviby@gmail.com

Lejeprisen på oplyses af Ole Lauridsen.

Lejen indbefatter vand, varme, el og slutrengøring.

Ekstra udgifter er heldigvis sjældne og vil normalt kun komme på tale ved skriverier på inventar og vægge, ved hårdhændet behandling (hærværk) og ved skader på vinduerne, som lejren ikke har nogen forsikring på.

Ved indgåelsen af lejemål får brugeren en kontrakt. Med denne følger oplysninger om nøgler, hvad man selv skal medbringe, oprydning/rengøring før afrejse, betaling m.v.

Se her om Bogensholmlejren er ledig (vejledende)