GIV EN GAVE TIL BOGENSHOLMLEJREN  

-   og træk den fra i  SKAT

 

Landsforbundet FDF er godkendt som modtager af skattefradragsberettigede gaver.

Man kan opnå et fradrag på op til kr. 15.600 i år 2017.

Det er afgørende, at cpr.-nr. opgives.

Bogensholmlejrens bestyrelse har indgået aftale med den lokale FDF-Kreds, FDF Viby J, om, at indbetalte beløb mærket ”Bogensholm”  videresendes til Bogensholmlejrens bankkonto.

Modtagne gavebeløb vil blive anvendt til vedligeholdelse af lejrbygningen.

Indbetaling kan foretages således: 

1)  Via girokonto 700-1134         (Reg.nr. 9570)
      Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund
      København V.

 eller

 2)  Via Landsforbundets bankkonto i Danske Bank            
      Reg.nr.  3001  konto 3001 576984

Indbetalinger mærkes med navn, CPR.-nr. samt teksten "FDF Viby J/Bogensholm"

Ethvert gavebeløb vil blive modtaget med taknemmelighed!